Pro rodiče

Zásady omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ

jsou zpracovány v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Omlouvání dětí na telefonních číslech:

  • 607 545 052 – vedoucí školní jídelny
  • 773 277 887 – kuchařka
  • 384 388 103, 724 519 986 – třída Pastelek
  • 734 178 195 – třída Rybiček

email:

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem.

Oznámení o nepřítomnosti dítěte je možné osobně, prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit příslušné učitelce předem.

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 

U dětí plnících povinnou předškolní docházku:

  • Po ukončení nepřítomnosti dítěte potvrdí dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do MŠ předáním písemného potvrzení učitelce, nejpozději do 3 dnů (omluvné lístky k dispozici ve třídě na vyžádání).

 

 

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání