Co nabízíme

Č.j.:14/17 Účinnost od: 1.9.2017
Skartační znak: S10
Změny: aktualizace Školního řádu vypracovaného ke dni 1.3. 2014

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním orgánem Obec Horní Pěna.

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Vydal:
Mateřská škola Horní Pěna
Číslo jednací: 2018/ S 7
Schválila: Hana Jedličková, ředitelka školy
Platnost: od 28. 8 2018
Účinnost: od 1. 9. 2018

Správce údajů

Mateřská škola Horní Pěna

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Mateřská škola Horní Pěna jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy MŠ.  Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání