Obrázek úvod

Třídy

Třída Pastelek

třída starších dětí – 4,5-7 let

Ve třídě se snažíme vytvářet takové podmínky, aby dítě na konci předškolního vzdělávání umělo organizovat svoje činnosti, chovalo se zodpovědně, dodržovalo pravidla soužití, samostatně řešilo problémy, spolupracovalo s ostatními a respektovalo jejich názory.


VYUČUJÍCÍ: 

  • Hana Jedličková,
  • Bc. Radka Hurych Hájková,
  • školní asistentka, učitelka: Ludmila Švecová
  • asistent pedagoga: Tereza Hollerová

 

třída pastelek herna třída pastelek jídelna

Třída Rybiček

děti mladšího školního věku 2 – 4,5 let

Vstupem dítěte do kolektivu se mění jeho dosavadní život a každý k adaptaci potřebuje určitý čas, který respektujeme a co nejvíce s rodiči v této době spolupracujeme a individuálně volíme tzv. zvykání dětí. Postupně děti získávají zkušenosti a poznatky při každé činnosti.


VYUČUJÍCÍ: 

  • Ivana Grábnerová,
  • Bc. Hana Koudelková
  • asistentka pedagoga: Diana Tůmová

 

třída rybyček herna třída rybyček jídelna

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání