Obrázek úvod

O nás

Naše mateřská škola se nachází v malebné obci Horní Pěna, je dvoutřídní s celkovou  kapacitou 50 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která vaří jak pro děti z mateřské školy, tak i pro důchodce z Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou.

MŠ obklopuje veliká zahrada s bohatou zelení a různorodým vybavením pro hry dětí předškolního věku, která je celoročně využívána. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené tvořivé a zájmové činnosti dětí. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s názvem:      

"Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem".

Co nabízíme

Enviromentální výchova

Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti lesa, který maximálně využíváme k  procházkám i k řízeným činnostem. Enviromentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Děti se jejím prostřednictvím seznamují s přírodou, objevují,  experimentují. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Snažíme se děti vést k respektu a úctě ke všemu živému i neživému.

Logopedická prevence

Na základě pedagogické diagnostiky sledujeme řečový vývoj dětí a konzultujeme s rodiči individuální postup při nápravě výslovnosti hlásek. Procvičujeme s dětmi individuálně i ve skupinkách motoriku mluvidel, provádíme artikulační a dechová cvičení, rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti dětí, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku a grafomotoriku, nápodobou jednotlivých hlásek fixujeme jejich správnou výslovnost.

Organizace školního roku 2022/2023

Image
  • Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022
  • Podzimní prázdniny připadnou na 26.10 . – 27.10. 2022
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.12. a skončí v pondělí 2.1. 2023. Provoz mateřské školy začne v úterý 3.1. 2023
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 6.2. – 12.2. 2023
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6.4. 2023
  • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.7. 2023 do neděle 3.9. 2023
  • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4.9. 2023

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání