Aktuálně

Aktuální informace

Vážení rodiče,
oficiálně potvrzujeme, že 12. 4. se MŠ otevře pro předškolní děti a pro děti rodičů vybraných profesí.
Dle nařízení vlády musíme vytvořit neměnnou 15tičlennou skupinu dětí. Přestože je nástup předškoláků do MŠ umožněn, i nadále budeme tolerovat absenci dítěte v MŠ s tím, že budeme nadále zasílat materiály k předškolní přípravě.

Organizační zajištění pro pobyt v MŠ:

1. Každé pondělí a čtvrtek (a první den nástupu dítěte do MŠ po jakékoliv absenci) dítě přichází v doprovodu rodiče do spojovací chodby, kde bude za asistence rodičů probíhat testování dětí - test výtěrem z nosu. Rodič s dítětem vyčká výsledku testu a pokud bude test negativní, zde se rozloučí a v doprovodu personálu MŠ dítě odchází do třídy. Přicházejte prosím do MŠ s dostatečnou časovou rezervou (výsledek testu bude do 15 minut). V případě pozitivity testu nebude dítě do MŠ přijato a MŠ bude muset tuto skutečnost nahlásit krajské hygienické stanici. Následně dítě bude muset podstoupit PCR test.

2. Naše škola obdržela neinvazivní antigenní testy LEPU, na internetu se můžete podívat na video.( https://www.parnicistic.cz/produkt/474/lepu-medicalsars-cov-2-antigenni-test-25-ks-vyter-z-nosu)

3. Pokud zákonný zástupce odmítne dítě otestovat, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno prezenčnímu vzdělávání. Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost prokazatelně doloží škole.

4. Samozřejmostí je pro rodiče nošení respirátoru v celém areálu MŠ. Děti do MŠ mohou vstoupit bez roušky, ale žádáme vás, aby alespoň 2 chirurgické roušky měly v šatně v krabičce – budou sloužit k pobytu dětí venku.

5. Nadále platí, že dítě s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude přijato do MŠ.

6. Provoz MŠ bude probíhat ve třídě Pastelek. Ve dnech, kdy nebudou děti testovány, přichází s rodiči pouze ke vstupu do MŠ, kde rodiče zazvoní a dítě předá personálu školy. Vstup rodičů do prostor šaten a tříd je zakázán.

7. Ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání a prodlouží se dle podmínek pobyt dětí venku Víme, že tato opatření mohou být pro Vás i děti zatěžující, ale pravidla nařízená MŠMT musíme respektovat. Věříme, že časem si na tuto situaci zvykneme a pobyt dětí v naší MŠ se vrátí opět do starých kolejí. Děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání