Obrázek úvod

Informace o škole

Zřizovatel školy: Obec Horní Pěna
Forma organizace: Příspěvková organizace
Název: Mateřská škola Horní Pěna
Sídlo: Horní Pěna 19, 378 31 Horní Pěna
Kapacita školy: 50 dětí
Telefon: 384 388 103, 724 519 986, 734 178 195
E–mail: skolka@hornipena.cz, info@mshornipena.cz

Pedagogičtí pracovníci

Hana Jedličková ředitelka školy
Bc. Hana Koudelková učitelka
Bc. Radka Hurych Hájková učitelka
Ivana Grábnerová učitelka
Petra Kolářová učitelka

Mateřská škola Horní Pěna

je obklopena malebnou jihočeskou přírodou. Okolí školy přímo láká k vycházkám do lesů a luk.

Krásně je i u místního rozlehlého rybníka Dřevo. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce v přírodě a učit je vnímat krásy našeho okolí ve všech ročních obdobích a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k našemu životnímu prostředí. Dbáme také na to, aby se děti učily úctě a důvěře v lidi, kteří zde žijí, jejich kamarády, rodiče, občany.

Snažíme se vést je k tomu, aby dokázaly rozpoznat a dodržovat společenská pravidla a hodnoty, tak aby si každé z dětí dokázalo najít tu správnou cestu, která ho povede životem. Prvním krokem na této cestě je zahájení povinné školní docházky.

Na tento krok chceme vypravit děti, coby jedinečné samostatné bytosti, které jsou schopné obstát v dalších etapách života.

Správní zaměstnanci

Petra Kolářová vedoucí školní jídelny
Svatava Mikulíková hlavní kuchařka
Jarmila Jantačová kuchařka
Marcela Machýčková školnice
Petra Kolářová školní asistentka
Marta Hiršová ekonomka

Organizace školního roku 2022/2023

Image
  • Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022
  • Podzimní prázdniny připadnou na 26.10 . – 27.10. 2022
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.12. a skončí v pondělí 2.1. 2023. Provoz mateřské školy začne v úterý 3.1. 2023
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 6.2. – 12.2. 2023
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6.4. 2023
  • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.7. 2023 do neděle 3.9. 2023
  • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4.9. 2023

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání