Obrázek úvod

Více informací

Naše mateřská škola se nachází v malebné obci Horní Pěna, je dvoutřídní s celkovou  kapacitou 50 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která vaří jak pro děti z mateřské školy, tak i pro důchodce z Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou.

MŠ obklopuje veliká zahrada s bohatou zelení a různorodým vybavením pro hry dětí předškolního věku, která je celoročně využívána. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené tvořivé a zájmové činnosti dětí. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s názvem:      

"Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem".

 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání. Cílem naší práce je zdravá, veselá školka, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život. Školka, která se stává místem příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

Jak s vámi budeme v kontaktu a jak budeme průběžně spolupracovat?

 • Zajistíme Vám každodenní kontakt a vytváření partnerského vztahu během roku
 • Máte kdykoliv po domluvě s učitelkami možnost sledovat dění ve třídě
 • Těšíme se na Vaši účast na společných akcích pořádaných školou

Akce MŠ v průběhu roku:

 • Kurz bruslení – 10 lekcí
 • Předplavecká průprava – 10 lekcí
 • Divadla – každý měsíc s divadélkem
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci
 • Angličtina hrou – říjen – květen – zájmový kroužek
 • Podzimní výtvarná dílna pro rodiče a veřejnost (vyrábění z přírodních materiálů)
 • Drakiáda (dopoledne plné zábavy a soutěžení)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Karneval a soutěže, společný rej masek
 • Fotografování dětí
 • Návštěva Základní školy v Jindřichově Hradci, zápis nanečisto
 • Vítání občánků
 • Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a veřejnost
 • Čarodějnické dopoledne plné her a zábavy
 • Den dětí – soutěže a závody na školní zahradě
 • Školní výlet
 • Vystoupení pro důchodce v kulturním domě
 • Třítýdenní projekt – hrajeme, tvoříme a prožíváme na dané téma s multikulturní tématikou
 • Zahradní slavnost – zakončení školního roku, rozloučení s předškoláky

O čem Vaše dítě v naší  MŠ rozhoduje:

 • Může si vybírat z různých nabídek činností, může si zvolit svého kamaráda ke spolupráci, své místo, může se také „nezúčastnit“
 • Samo si rozhodne, kolik čeho sní
 • Samo si zvolí, zda chce pít čaj nebo mléko (kakao) a samo se může kdykoli během dne napít čaje nebo čisté vody
 • Samo si podle své potřeby rozhodne, zda chce spát po obědě nebo si jen krátce odpočinout a během spánku druhých se věnovat jiným, klidným činnostem
 • Při všech činnostech je Vašemu dítěti umožněna maximální samostatnost

Co by dítě mělo umět:

 • Obouvat a zouvat bačkorky, boty (tkaničku zaváže učitelka)
 • Poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Jíst ovoce, zeleninu (pokud nemá dítě alergii)
 • Samo se najíst lžící, pít ze skleničky
 • Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček – děti od 5 let (pleny jsou nepřípustné)
 • Používat kapesník, vysmrkat se
 • Zvládat chůzi po schodech

Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Je zbytečné se teď trápit tím, že to dítě ještě neumí. Oblékání se nejlépe trénuje na jaře, když už není tolik vrstev. Zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba.

Co budete do MŠ potřebovat:

 • Bačkorky (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • Náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, tepláčky
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na pobyt venku (musíte počítat s tím, že se Vám dítě venku zašpiní)
 • V podzimním a jarním období pláštěnku a holínky
 • Pyžamo – v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů na vyprání
 • Malý plastový hrneček – na celodenní pitný režim
 • Kartáček na zuby, pastu, kelímek
 • Polštářek a malou deku (pouze předškoláci)

Ve vlastním zájmu je vhodné všechny věci dětí podepsat nebo opatřit značkou

Platby:

 • Školné 300 Kč – platí se měsíčně převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři školy

Děti 1 rok před nástupem školní docházky a děti s odkladem školní docházky jsou od platby osvobozeny

 • Stravné – platí se měsíčně dle docházky dítěte, zahrnuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu
 • Kulturní fond – 800 Kč – platí se jednou za rok – hradí se z něj jednotlivé akce, divadla, kterých se dítě zúčastní.

Poprvé do školky:

 • Doprovázejte Vaše dítě do třídy a „předejte“ je paní učitelce
 • Hůře přizpůsobivé dítě nenechávejte samo v kolektivu déle než 2 hodiny
 • Neprodlužujte loučení v šatně, zamávejte do okénka a rychle odejděte. Důvěřujte paní učitelce. Nestůjte za oknem, kde by Vás mohlo dítě vidět
 • Čtrnáct dní berte dítě po obědě – než si zvykne na nový režim
 • Pokud má dítě nějaké zdravotní omezení, oznamte to učitelkám
 • Nenuťte dítě do činností ve školce, pokud se samo nechce zapojovat
 • O školce mluvte doma hezky, nestrašte s ní dítě, neznechucujte mu ji („ve školce to budeš muset dělat, počkej, paní učitelka tě naučí, děti se ti budou smát …“)

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání