Projekty

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Díky projektu bude paní učitelkám pomáhat při výchovně – vzdělávací práci, v oblasti sebeobsluhy, bude poskytovat podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti v průběhu dne.

Umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

projekt se zviratkyNaše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu České obce sokolské: Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky.

Projekt se zakládá na krásné myšlence – chce podpořit první větší zájem o aktivní sportování, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Děti jsou mimo jiné motivovány lepením samolepek do svého deníčku za splnění jednotlivých úkolů, přičemž není záměrem, aby spolu děti vzájemně soutěžily. Další motivací ke cvičení jsou maskoti celého projektu – zvířátka.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání