Projekty

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Díky projektu bude paní učitelkám pomáhat při výchovně – vzdělávací práci, v oblasti sebeobsluhy, bude poskytovat podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti v průběhu dne.

Umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání