Projekty

Se Sokolem do života

projekt se zviratkyNaše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu České obce sokolské: Se Sokolem do života

Projekt se zakládá na krásné myšlence – chce podpořit první větší zájem o aktivní sportování, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Děti jsou mimo jiné motivovány lepením samolepek do svého deníčku za splnění jednotlivých úkolů, přičemž není záměrem, aby spolu děti vzájemně soutěžily. Další motivací ke cvičení jsou maskoti celého projektu – zvířátka.

Cvičíme se zvířátky:

  • Kobylka Emilka – přirozená cvičení, chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, plazení
  • Ježeček Mareček – dovednosti s míčem
  • Opička Hanička – cvičení obratnosti, cvičení na nářadích – lavička, žebřiny, žíněnka
  • Beruška Danuška – netradiční sportovní disciplíny a aktivity venku
  • Veverka Věrka – rozvoj poznání
pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání