Projekty

Podpora společného vzdělávání MŠ HORNÍ PĚNA III

 

Název školy příjemce

Mateřská škola Horní Pěna

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019398

Název projektu

Podpora společného vzdělávání Mateřské školy Horní Pěna III

Průběh projektu

  1. 2. 2021 – 31. 1. 2022

Aktivity

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých

škol/školských zařízení

3.I/9 Projektový den ve výuce

 

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

3.I/1 Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

3.I/6 Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

3.I/9 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníkův oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupin.

 

pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání