Pro rodiče

Stravování dětí

Snažíme se o to, aby strava byla pro děti co nejpestřejší. Pravidelně zařazujeme ovoce a zeleninu v syrovém stavu jak ke svačinám, tak k obědu, kdy jsou na talířích pravidelné přílohy. Starší děti si samy prostírají a uklízejí po jídle. Pokrmy jsou obohacovány o ryby, luštěniny… Vše je zpracováno tak, aby děti měly pocit, že jí přirozené potraviny. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly pro ně neznámé jídlo. Při jídle je důležitá pohodová atmosféra, děti se mohou spolu tiše bavit, pomalejší děti mají na jídlo dostatek času...

Velmi důležité místo je věnováno pitnému režimu. Protože děti jsou zahlcené sladkostmi a sladkými nápoji, zařazujeme nápoje s malým množstvím cukru.                                                                             

Podmínky stravování

Žádám všechny strávníky, aby jídla odhlašovali  nejpozději do 14:00 hodin, je možné vyzvednout si následující den oběd v mateřské škole a to do 11:00 hodin. Nárok na vyzvednutí oběda máte první den absence dítěte. Pokud budete potřebovat odhlásit Vaše dítě po víkendu, je možné pouze v pondělí v době od 6:00 hod do 8:00 hod nejdéle u vedoucí jídelny, p.učitelky nebo v kuchyni na tel:

  • p. Kolářová  607545052
  • p. Mikulíková 773277 887
  • do třídy Rybiček 384388124
  • do třídy Pastelek 384388103

Neodhlásíte-li jídlo včas, je Vám naúčtováno.

Pokud dítě neodhlásíte a dítě se nedostaví do mateřské školy, počítá se Vám plná cena stravného první tři dny absence. Na další dny je dítě ze stavování odhlášeno a je podmínkou jej opětovně přihlásit. Může se stát, že opětovně nepřihlášené dítě nebude mít nárok na stavu a nástup do mateřské školy v tento den nebude možný. Před nástupem dítěte zpět do mateřské školy (po absenci) je nutné opětovně nejpozději den předem do 14h dítě ke stravování přihlásit. Toto opatření je nutné z důvodu přípravy normování stravy.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 25. dne v měsíci.

Stravné je zálohově účtováno za celý měsíc, od částky jsou odečtena odhlášená jídla z předešlého měsíce. Pokud neuhradíte stravné, je Vám automaticky přičteno další měsíc. Pokud neuhradíte stravování i ve druhém měsíci nemáte od 1 dne v dalším měsíci na stravování nárok.

 

Kolářová Petra
vedoucí školní jídelny
607 545 052

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání