Fotogalerie

Adventní tvořivá dílnička 2022

Adventní tvořivá dílnička 2022 - 1
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 2
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 3
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 4
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 5
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 6
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 7
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 8
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 9
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 10
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 11
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 12
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 13
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 14
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 15
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 16
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 17
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 18
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 19
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 20
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 21
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 22
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 23
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 24
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 25
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 26
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 27
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 28
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 29
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 30
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 31
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 32
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 33
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 34
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 35
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 36
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 37
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 38
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 39
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 40
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 41
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 42
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 43
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 44
Adventní tvořivá dílnička 2022 - 45
 

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání