Fotogalerie

Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022

Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 1
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 2
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 3
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 4
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 5
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 6
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 7
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 8
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 9
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 10
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 11
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 12
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 13
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 14
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 15
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 16
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 17
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 18
Velikonoční tvoření rodičů s dětmi - duben 2022 - 19

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání