Fotogalerie

Karneval 2020/02

Karneval 2020/02 - 1
Karneval 2020/02 - 2
Karneval 2020/02 - 3
Karneval 2020/02 - 4
Karneval 2020/02 - 5
Karneval 2020/02 - 6
Karneval 2020/02 - 7
Karneval 2020/02 - 8
Karneval 2020/02 - 9
Karneval 2020/02 - 10
Karneval 2020/02 - 11
Karneval 2020/02 - 12
Karneval 2020/02 - 13
Karneval 2020/02 - 14
Karneval 2020/02 - 15
Karneval 2020/02 - 16
Karneval 2020/02 - 17
Karneval 2020/02 - 18
Karneval 2020/02 - 19
Karneval 2020/02 - 20
Karneval 2020/02 - 21
Karneval 2020/02 - 22
Karneval 2020/02 - 23
Karneval 2020/02 - 24
Karneval 2020/02 - 25
Karneval 2020/02 - 26
Karneval 2020/02 - 27
Karneval 2020/02 - 28
Karneval 2020/02 - 29
Karneval 2020/02 - 30
Karneval 2020/02 - 31
Karneval 2020/02 - 32
Karneval 2020/02 - 33
Karneval 2020/02 - 34
Karneval 2020/02 - 35
Karneval 2020/02 - 36
Karneval 2020/02 - 37
Karneval 2020/02 - 38
Karneval 2020/02 - 39
Karneval 2020/02 - 40
Karneval 2020/02 - 41
Karneval 2020/02 - 42
Karneval 2020/02 - 43
Karneval 2020/02 - 44
Karneval 2020/02 - 45
Karneval 2020/02 - 46
Karneval 2020/02 - 47
Karneval 2020/02 - 48
Karneval 2020/02 - 49
Karneval 2020/02 - 50
Karneval 2020/02 - 51
Karneval 2020/02 - 52
Karneval 2020/02 - 53
Karneval 2020/02 - 54
Karneval 2020/02 - 55
Karneval 2020/02 - 56
Karneval 2020/02 - 57
Karneval 2020/02 - 58
Karneval 2020/02 - 59
Karneval 2020/02 - 60
Karneval 2020/02 - 61
Karneval 2020/02 - 62
Karneval 2020/02 - 63
Karneval 2020/02 - 64
Karneval 2020/02 - 65
Karneval 2020/02 - 66
Karneval 2020/02 - 67
Karneval 2020/02 - 68
Karneval 2020/02 - 69
Karneval 2020/02 - 70
Karneval 2020/02 - 71
Karneval 2020/02 - 72
Karneval 2020/02 - 73
Karneval 2020/02 - 74
Karneval 2020/02 - 75
Karneval 2020/02 - 76
Karneval 2020/02 - 77
Karneval 2020/02 - 78

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání