Aktuálně

  • Školní rok zahájíme v pondělí 2.9. 2019
  • Podzimní prázdniny připadnou na 29.10 . – 30.10. 2019
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12. a skončí v pátek 3.1. 2020. Provoz mateřské školy začne v pondělí 6.1. 2020.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.1. 2020
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24.2. – 1.3. 2020
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.4. 2020
  • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.7. 2020 do pondělí 31.8. 2020
  • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.9. 2020

Aktuální informace

Nová opatření k provozu MŠ Horní Pěna - platná od 1. 9. 2020 do odvolání

- Děti i pedagogický personál se v prostorách MŠ budou pohybovat bez roušek.
- Každé dítě bude mít v plastové krabičce v šatně 1 roušku pro případ podezření z infekce. Roušky musí rodiče pravidelně kontrolovat.
- Z hygienických důvodů si děti do MŠ nebudou nosit vlastní hračky. Pouze mladším dětem umožníme přinést si 1 malou plyšovou hračku na spinkání.
- Ve třídách bude zajištěno časté větrání, pravidelné desinfikování prostor a předmětů
- Neprodleně po přezutí a převlečení si děti musí důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou. V průběhu dne bude dětem časté mýtí rukou připomínáno.
- Při příchodu dětí do MŠ rodiče minimalizují dobu pobytu v šatně na nezbytně nutnou, dítě předají osobně učitelkám ve třídách, ale do tříd nevstupují.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům infekce COVID –19 NESMÍ VSTOUPIT DO BUDOVY MŠ
- V případě nutnosti bude dětem měřena teplota
- Pokud se u dítěte projeví nějaké příznaky onemocnění, bude okamžitě izolováno. Dítě si nasadí roušku a pod dozorem učitelky vyčká na příchod rodiče.
- Pokud dítě jeví jakékoliv příznaky nemoci, jsme oprávněni ho do MŠ NEPŘIJMOUT. Alergická rýma nebo kašel nebudou brány v potaz, návrat do MŠ pouze s potvrzením lékaře.

V prostorách školy bude i nadále prováděna pravidelná desinfekce, denně budou takto ošetřeny kliky, stoly, židle i podlahy, WC a umývárny

Z hygienických důvodů si děti ve třídě Rybiček nebudou prozatím čistit po obědě zuby. Ve třídě Pastelek ano, budeme ale žádat pravidelnou výměnu zubních kartáčků – 1 za měsíc.

Další možná opatření se budou řídit stupněm pohotovosti na tzv. semaforu ochrany veřejného zdraví, pokud bude náš region označen zelenou nebo žlutou a červenou barvou, je možné zpřísnění těchto opatření.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání